Posts tagged ‘Windows XP’

Windows XP Home i hasło na konto gościa

Windows XP Home ma dosyć prymitywny sposób udostępniania folderów. Możemy jedynie udostępniać pliki w folderze  wszystkim albo nikomu. Jedyną opcją którą można zmienić jest to czy będzie można te pliki zmieniać czy nie. Rozwiązaniem jest ustawienie hasła na konto gościa. Niestety tej opcji nie można „wyklikać”. Calą sprawę załatwia jedno polecenie z linii komend.

Uruchamiamy Start->Uruchom wpisujemy cmd.exe. W tak wywołanej lini komend wpisujemy:

net user gość [nasze hasło]

i to wszystko. Od teraz każdy żadający dostępu do naszego folderu będzie pytany o hasło.